Новости проекта
Мобильное приложение Schools.by
С Днем учителя!
Голосование
Поддерживаете ли Вы ограничение пользования детьми мобильными телефонами в школе?
Всего 1598 человек
Голосование
Вы бы хотели, чтобы Ваш ребенок летом:
Всего 1328 человек
Голосование
Обучение вашего ребенка в классе с углубленным изучением какого предмета для Вас наиболее актуально?
Всего 764 человека

Новинки литературы

Дата: 1 марта 2016 в 12:20, Обновлено 9 декабря 2020 в 12:38

Чехов, А. П.

Рассказы и пьесы: для детей ст. шк. возраста/ А. П. Чехов; сост. Наталья Щербакова.- Минск: Звязда, 2020.- 336 с.- (Школьная библиотека).

В сборник произведений выдающегося русского писателя а. П. Чехова вошли рассказы "Человек в футляре", "Ионыч", "Попрыгунья", "Дама с собачкой", "Дом с мезонином", "Душечка", пьесы "Вишневый сад", "Дядя Ваня", "Три сестры".


І сэрцам, і думамі: зборнік паэтычных твораў для вывучэння беларускай літаратуры ў IX класе / уклад. Аксана Спрынчан.- Мінск: Мастацкая літаратура, 2020.- 398 с.- (Школьная бібліятэка).

У гэты зборнік увайшлі вершы і паэмы для вывучэння беларускай літаратуры ў IX класе. Класіка ад Міколы Гусоўскага да Яўгеніі Янішчыц зацікавіць школьнікаў, настаўнікаў і ўсіх аматараў прыгожага пісьменства.


Зборнік для чытання ў IV класе (частка 1): для дзяцей малодшага школьнага ўзросту / склад. Н. У. Антонава.- Мінск: Беларусь, 2020.- 175 с.- (Школьная бібліятэка).

У зборніку размешчаны творы беларускіх аўтараў.


Зборнік празаічных твораў для вывучэння беларускай літаратуры ў 9 класе: для ст. шк. узросту.- Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020.- 168 с.: іл.- (Школьная бібліятэка).

Знаёмыя паэтычныя радкі "Ад прадзедаў спакон вякоў // Мне засталася спадчына..." Я. Купалы лепш за іншыя адлюстроўваюць тэматычную сувязь твораў, якія ўвайшлі ў кнігу. У ёй гэта ж паэтычная думка стане для чытача духоўным арыенцірам на шляху спасціжэння нашай агульнай нацыянальнай прыгожай славеснасці. 


Калейдоскоп чудес: сборник произведений для внеклассного чтения в 4-м классе. В 3 ч. Ч. 1 / сост. Н. В. Антонова.- Минск: Народная асвета, 2020.- 512 с.: ил.- (Школьная библиотека).

В книгу вошли произведения русских и зарубежных писателей. Рекомендуется учащимся начальных классов.


           


Музеі ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь: даведнік/ рэд. кал.: А. У. Ануфровіч: рэспубліканскі цэнтр экалогіі і краязнаўства.- Мінск: Пачатковая школа, 2019.- 192 с.

У даведніку прадстаўлена інцармацыя аб музеях устаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь. Дадзеныя звесткі даюць цэласнае ўяўленне аб колькасным складзе музейнай сеткі краіны, якая вызначаецца шырокай разнастайнасцю профіляў.


Лужанін, М.

Колас расказвае пра сябе: аповесць - эсэ/ Максім Лужанін.- Мінск: Мастацкая літаратура, 2019.- 429 с.- (Школьная бібліятэка).

У аповесці расказваецца пра дзяцінства Костуся Міцкевіча, будучага вялікага песняра беларускага народа, раскрываецца яго жыццёвы і творчы шлях.


Ефремов, И. А. 

Туманность Андромеды: роман: для детей среднего и старшего школьного возраста/ Иван Ефремов.- Минск: Народная асвета, 2019.- 320 с.- (Школьная библиотека).

Возвращаясь на Землю, звездолёт "Тантра" оказывается в плену тяготения таинственной железной звезды. С этого момента экипаж вступает в борьбу за выживание, мечтая вернуться на счастливую Землю далёкого будущего...


Вечная память и светлая боль...: сборник произведений русских писателей о Великой Отечественной войне.- Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019.- 320 с.- (Школьная библиотека).

Гуманизм, долг, героизм, способность сопереживать и понимать другого - над этими непростыми понятиями рассуждают в своих произведениях Б. Васильев и К. Воробьёв.


Балада камянёў: паэтычныя творы для дадатковага чытання ў 9 класе/ склад. В. А. Шніп.- Мінск: Беларусь, 2019.- 220 с.- (Школьная бібліятэка).

У зборніку змешчаны творы беларускіх паэтаў Я. Янішчыц, В. Шніпа, М. Шабовіча, М. Маляўкі.


Сборник для чтения в 3 классе. В 3 ч. Ч. 2.- Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018.- 320 с.- (Школьная библиотека).

В сборник вошли поэтические и прозаические произведения известных русских детских писателей.


Радзіма мая дарагая: зборнік для 6 класа. У 2 кн. Кн. 2/ уклад. Аксаны Спрынчан.- Мінск: Мастацкая літаратура, 2018.- 430 с.: іл.- (Школьная бібліятэка).

У гэты зборнік увайшлі творы для чытання ў 6 класе Івана Навуменкі, Алеся Пальчэўскага і Андрэя Федарэнкі.


У сэрцы слова адзавіся: зборнік для 7 класа. У 2 кн. Кн. 2/ уклад. Аксаны Спрынчан.- Мінск: Мастацкая літаратура, 2018.- 407 с.- (Школьная бібліятэка).

У зборнік увайшлі творы А. Вярцінскага, У. Мазго, І. Навуменкі, Я. Сіпакова і інш.


Зборнік твораў для дадатковага чытання ў 8 класе.- Мінск: Беларусь, 2018.- 351 с.- (Школьная бібліятэка).

У зворнік увайшлі творы вядомых беларускіх пісьменнікаў В. Адамчыка, А. Бадака, В. Вольскага, А. Дударава, В. Карамазава, У. Караткевіча, І. Пташнікава, М. Стральцова, І. Чыгрынава. Аўтары апісваюць родную зямлю, прыроду, раскрываюць народны лад жыцця.


Празаічныя творы для дадатковага чытання ў 11 класе: апавяданні, запісы, мініяцюры, эсэ/ уклад. Вольга Рацэвіч.- Мінск: Звязда, 2018.- 296 с.- (Школьная бібліятэка).

У  зборнік увайшлі творы Алеся Жука і Янкі Брыля, якія прадстаўляюць класічную беларускую прозу XX ст.


 

Цудадзейны карагод: зборнік твораў для пазакласнага чытання ў 3- м класе. У 2 ч. Ч. 1/ уклад. І. Г. Волкава.- Мінск: Народная асвета, 2018.- 264 с.: іл.- (Школьная бібліятэка).

У кнігу ўвайшлі творы беларускіх пісьменнікаў - класікаў і сучасных аўтараў.


  

Цудадзейны карагод: зборнік твораў для пазакласнага чытання ў 3- м класе. У 2 ч. Ч. 2/ уклад. І. Г. Волкава.- Мінск: Народная асвета, 2018.- 303 с.: іл.- (Школьная бібліятэка).

У кнігу ўвайшлі творы беларускіх пісьменнікаў - класікаў і сучасных аўтараў.


  

Сборник произведений для чтения в 11 классе. В 2 ч. Ч. 2: роман/ сост. части Ольга Рацевич.- Минск: Звязда, 2017.- 608 с.- (Школьная библиотека).

Роман- эпопея Михаила Шолохова "Тихий Дон" в сокращении.


   

Сборник произведений для чтения в 11 классе. В 2 ч. Ч. 1: повести, рассказы, жизнеописание/ сост. части Алексей Жабинский.- Минск: Звязда, 2017.- 512 с.- (Школьная библиотека).

В сборник вошли классические произведения выдающихся писателей первой половины XX столетия: рассказы "Песчаная учительница", "Фро", " В прекрасном и яростном мире", "На заре туманной юности", а также повесть "Котлован" А. Платонова, повесть "Солнце мёртвых" И. Шмелёва.


    

Паруса юности: сборник произведений русской литературы для чтения в 7- м классе.- Минск: Беларусь, 2017.- 392 с.- (Школьная библиотека).

В сборник вошли произведения известных писателей русской литературы XX века А. Грина, Р. Фраермана, А. Платонова, предусмотренные программой по русской литературе для учреждений общего среднего образования. 


     

У сэрцы слова адзавіся: зборнік для 7 класа/ уклад. Віктар Шніп.- Мінск: Мастацкая літаратура, 2017.- 533 с.- (Школьная бібліятэка).

У зборнік увайшлі творы чытання ў VII класе Вячаслава Адамчыка, Янкі Брыля, Алены Васілевіч, Уладзіміра Караткевіча, Паўла Місько, Івана Пташнікава і інш. Ён адрасаваны школьнікам, настаўнікам, студэнтам і ўсім аматарам прыгожага беларускага пісьменства.


      

В мире русской литературы: сборник произведений для чтения в 6-м классе.- Минск: Беларус. энцыкл. імя П. Броўкі, 2016.- 336 с.- (Школьная библиотека).

В сборник вошли известные поэтические и прозаические произведения русских писателей 12-20 веков. Разножанровость, многообразие тем и сюжетов представленных произведений направлены на вдумчивое постижение читателями неповторимости и уникальности литературных героев, необычности и тем самым бесценности их душевного мира.


        

Мир приключений и фантастики.- Минск: Беларусь, 2016.- 367 с.- (Школьная библиотека).

Захватывающий роман классика приключенческой литературы Жюля Верна "Пятнадцатилетний капитан" рассказывает о полном опасностей путешествии юного мореплавателя Дика Сэнда и его товарищей.

Рекомендуется для чтения и обсуждения в старших классах средней школы.


        

Писатели о детстве: сборник произведений для чтения в 5-м классе.- Минск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2016.- 344 с.- (Школьная библиотека).

В сборник вошли прозаические произведения писателей 19-20 веков о детстве - самой счастливой поре в жизни каждого человека. О настоящей дружбе, любви и верности, о школьной жизни расскажут герои книги.


         

Залатая раніца: казкі, апавяданні, вершы: для дзяцей мал. шк. узросту/ уклад. Вольга Аляксеева.- Мінск: Звязда, 2015.- 240 с.- (Школьная бібліятэка).

У зборнік увайшлі творы самых вядомых беларускіх пісьменнікаў, якія прапануюцца для пазакласнага чытання ў малодшай школе. Гэта казкі, апавяданні, вершы, песні, на якіх выхавалася ўжо некалькі пакаленняў дзяцей, што сведчыць пра неўміручасць гэтых твораў і талент іх аўтараў. Побач з аўтарскімі творамі - і народныя, якія ніколі не страцяць сваю актуальнасць, мудрасць і ўнікальнасць.


Антановіч, Н.М.

Навучанне арфаграфіі ў пачатковых класах: вучэб.- метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання/ Н.М. Антановіч.- Мінск: Нац. ін.-т адукацыі, 2015.- 206 с.: іл.

У вучэбна-метадычным дапаможніку раскрываецца сутнасць метадаў і сродкаў навучання арфаграфіі, апісваюцца асаблівасці іх прымянення ў дачыненні да канкрэтных арфаграфічных тэм курса беларускай мовы ў 2-4 класах.

Адрасуецца настаўнікам пачатковых класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання.


Корзюк, А.А.

Изучение вопросов культуры и религии на уроках истории Древнего мира в 5 классе: учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения/ А.А. Корзюк.- Минск: Изд. центр БГУ, 2016.- 131 с.: ил.

В пособии раскрыты особенности изучения культурно-исторического материала в курсе истории Древнего мира, рассматриваются способы формирования исторической эмпатии, умений работы с текстом учебного пособия, историческими документами, средствами изобразительной наглядности.

Адресовано учителям истории средних школ, студентам исторических факультетов учреждений высшего образования, а также всем, кто интересуется вопросами методики преподавания истории.


Корзюк, А.А.

Выкарыстанне гістарычных крыніц на ўроках гісторыі і грамадазнаўства: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання/ А.А. Корзюк.- Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2016.- 166 с.: іл.

У  дапаможніку даецца характарыстыка асноўным тыпам гістарычных крыніц, якія выкарыстоўваюцца ў адукацыйным працэссе, разглядаюцца сучасныя метадычныя шляхі арганізацыі актыўнай вучэбна-пазнавальнай работы школьнікаў пры вывучэнні гісторыі і грамадазнаўства. Разглядаюцца пытанні складання дакументальна-метадычных комплексаў і іх прымяненні на ўроках гісторыі і грамадазнаўства па канкрэтных тэмах.

Адрасуецца настаўнікам гісторыі і грамадазнаўства сярэдніх школ, студэнтам гістарычных факультэтаў устаноў вышэйшай адукацыі, а таксама ўсім, хто цікавіцца пытаннямі методыкі выкладання гісторыі і грамадазнаўства.


Король, А.Д.

Педагогика диалога: от методологии к методам обучения: моногр./ А.Д. Король.- 2-е изд.- Гродно: ГрГУ, 2016.- 195 с.

Рассматривается проблема проектирования и реализации принципа человекосообразности в образовании посредством диалога.

Особое внимание уделено методологическому и методическому подходу к проблеме творческой самореализации учащегося посредством телекоммуникаций, подготовке "эвристического" учителя.

Адресуется научным сотрудникам, аспирантам, методистам, учителям-экспериментаторам.


Весёлый ручеёк: рассказы, повести, сказки, стихи: для детей мл. шк. возраста/ сост. А. Жабинский.- Минск: Звязда, 2015.- 248 с. – (Школьная библиотека).

В книгу «Весёлый ручеёк» вошли любимые многими поколениями читателей рассказы, повести и стихи как классиков, так и современных писателей, а также некоторые сказки народов мира.

Данное издание серии «Школьная библиотека» предназначено для внеклассного чтения во втором классе.


Сучкова, Т. А.

О госпоже Печали и Настиной улыбке: сказки: для детей мл. шк. возраста/ Т.А. Сучкова; худож.: Е.Л. Захаревич, А.Г. Русецкая.- Минск: Беларус. Энц. імя П. Броўкі, 2014.- 64 с.: ил.

Кто из взрослых и детей не мечтает побывать на Сказочной планете, где живут волшебные герои. Отправиться в удивительное путешествие на одну из них приглашает эта книга. Читателя ждут весёлые приключения и забавные истории, а также интересные знакомства со сказочными героями, которые непременно станут лучшими друзьями.


Не я пяю – народ Божы…: зборнік паэзіі, прозы, драматургіі/ уклад. Наталія Філіповіч.- Мінск: Мастацкая літаратура, 2015.- 510 с.- (Школьная бібліятэка).

Гэты зборнік паэзіі, прозы і драматургіі знаёміць шырокае кола чытачоў з класічнымі творамі, абавязковымі для самастойнага прачытання вучнямі ўстаноў сярэдняй адукацыі. Ён зацікавіць школьнікаў, настаўнікаў, студэнтаў і ўсіх аматараў прыгожага пісьменства.


Родныя словы: вершы і паэмы: для ст. шк. Узросту/ склад. Т.Ф. Рослік.- Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. броўкі, 2015.- 184 с.- (Школьная бібліятэка).

У зборнік уключаны вершы і паэмы класікаў беларускай літаратуры У. Дубоўкі, п. Броўкі, А. Куляшова, якім належыць асаблівая роля ў абнаўленні беларускай паэзіі: як на шляху светапоглядным, духоўным, так і ў кірунку жанрава-стылёвых пошукаў.


Ад сентыменталізму да рэалізму/ уклад. Аксаны Спрынчан.- Мінск: Мастацкая літаратура, 2015.- 150 с.- (Школьная бібліятэка).

Кніга дапаможа знаёмству школьнікаў з беларускай літаратурай другой паловы XIX стагоддзя. Творы В. Дуніна-Марцінкевіча, К. Вераніцына і Ф. Багушэвіча – надзвычай важныя ў фарміраванні беларускай літаратурнай традыцыі і нацыянальнай самасвядомасці.


                                                                                                                                     Мир приключений и фантастики.- Минск: Беларусь, 2015.- 542 с.- (Школьная библиотека).

«Всадник без головы» Майн Рида – это захватывающий сюжет и увлекательные приключения героев в американских прериях 50-х гг. XIX в.

Книга рекомендуется для чтения и обсуждения в старших классах.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.